🔥🔥شرایط تایید #دودکش وسایل گازسوز در نمای ساختمان: طی پیگیری های بعمل آمده و همچنین مساعدت لازم توسط نظام مهندسی و وزارت مسکن ( دفتر تدوین ) ، دودکش در نما در شرایط خاص و با اجرای هشت شرط مورد تائید قرار گرفته است . نامه فوق به شماره ۸۸/۱۱۹۶۶ مورخ ۱۳ آبان ۸۸ می باشد که رونوشت آن در دفاتر نظام مهندسی نصب شده است . توصیه می کنم در شرایط خاص دودکش در نما مطرح گردد تا برای حفظ سلامتی شهروندان ، سازندگان ملزم به اجرای دودکش سیمانی در داخل دیوار و به صورت استاندارد باشند . عینا موارد نامه فوق به این شرح می باشد : اگر الزامات دیگر محل نصب دستگاه گاز سوز ، به خصوص تامین هوای احتراق ، رعایت شده باشد و ناگزیر دودکش در خارج از ساختمان روی نما نصب شود با رعایت نکات زیر می توان دودکش را روی نما نصب کرد : ۱- دودکش فلزی باشد و با بست به ساختمان متصل شود . ۲- ارتفاع قسمت قائم دودکش با توجه به ظرفیت دستگاه طبق جدول ۱۷-۸-۱ ( صفحه ۹۵) باشد . ۳- روی دودکش کلاهک نصب شود . ۴- در نمای ساختمان بالاتر از دهانه خروج دود ، پنجره بازشو ( از این واحد یا واحد بالاتر از آن ) وجود نداشته باشد . ۵- جهت باد غالب در سمتی نباشد که دود را از پنجره های ساختمان به فضاهای داخلی وارد کند . ۶- اگر دودکش عایق شود ( عایق گرمائی و حفاظت در برابر باران و برف و رطوبت ) بهتر است ولی الزامی نیست . عایق گرمائی به مکش دودکش کمک می کند . ۷- دهانه خروج دود و فاصله آن با نمای ساختمان به گونه ای باشد که ذرات خروج دود نمای ساختمان را به تدریج سیاه نکند . ۸- اگر رعایت شرایط بالا امکان پذیر نیست می توان از دستگاههای گاز سوز بسته با دودکش دوجداره استفاده کرد . در این صورت ورود هوای احتراق و خروج دود مستقیما از خارج ساختمان است . در این حالت دودکش در خروج از نمای ساختمان بدون قسمت قائم اجرا می شود

پاسخی بگذارید