سوالات متداول

خود را انتخاب کنید

راه کارهایی که شما به راحتی میتوانید پکیج یا ابگرمکن خود راتعمیر نمایید

به روش خیلی ساده میتوانید پکیج خود را بار گیری کنید اولین کار پکیج را به برق زده و شیر ورودی اب زیر پکیج را باز کنید و گزینه دیگر یک شیر مشکی رنگ یا ابی رنگ که از داخل خود پکیج بیرون امده است را باز کرده و به عقربه روی پکیج دقت میکنیم که عقربه بین 1/5 تا 2 قرار گیرید و شیر مشکی یا ابی رنگ را کامل میندیم و در اخر پکیج را 1 بار ریست کرده و دستگاه اماده استفاده میباشد

پکیج بوتان روما Roma

کد

عیب یابی

A01

نشانه روشن شدن مشعل

A02

مشکل کلید حرارتی

A03

ایرادات در پرشر دود، ترموستات دود، مجموعه فن

A04

مشکل کلید حداقل فشار آب

A06

مشکل NTC مصرفی

A07

مشکل NTC گرمایشی

A11

نشانه عملکرد حسگر قبل فرمان برد، انفجاری روشن شدن

ADJ

معرف تنظیم الکتریکی حداقل، حداکثر مدار گرمایش

پکیج بوتان پرلا Perla

کد

عیب یابی

E01

عدم تشکیل شعله

E02

قطعی یا خرابی کلید حرارتی

E03

ایرادات پرشر دود، مجموعه فن، ترموستات دود

E04

عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش

E06

قطعی NTC آبگرم مصرفی

E07

قطعی NTC گرمایش

E11

حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز

ADJ

تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

پکیج بوتان سی وی CV

کد

عیب یابی

E1

نبود شعله، قطع بودن گاز

E2

قطع ارتباط کلید حرارتی مبدل با برد یا فعال شدن آن

E3

عدم رفع مشکل دودکش، عدم کارکرد درست کلید امنیتی فشار دود

E4

خطا و عیب مدولاتور شیر گاز

E5

ایراد در سنسور حرارتی مدار گرمایشی

E6

عیب سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی

E7

اتصال کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن

E8

کارکرد نادرست حسگر دمای محیط خارجی

E9

نشانی از بیش از 95 درجه بودن دمای آب مدار گرمایش

E13

ایراد نرم افزاری برد

E15

ایراد کلید امنیتی فشار دود یا دودکش

E17

فعالیت ترموستات دود

E25

یخ زدگی مبدل اصلی

E27

اشکال در کلید امنیتی حداقل فشار سیستم

E29

ایرادات مدار برق رسانی شیر گاز

E99

خطای عدم تشخیص فن دار یا بدون فن بودن پکیج

پکیج بوتان بنسره پروBenessere Pro

کد

عیب یابی

10

قطعی گاز، خرابی حسگر شعله

11

انفجاری روشن شدن پکیج

20

مشکل کلید حرارتی

21

خرابی یا قطع سنسور مشعل

22

ایراد سنسور دود

30 و31

خرابی فن، خرابی کلید امنیتی دود

40 و 41

پایین بودن فشار آب

42

ایراد در حسگر فشار آب

51 الی 59

عیب برد کنترل

60

ایراد NTC مصرفی

71

ایراد NTC گرمایش

77

خرابی NTC گرمایش از کف

J0

خرابی کابل ارتباطی برد یا نمایشگر آن

J1

نشانه در حالت کنترلی بودن شوفاژ

پکبج بوتان نوا بنسره Nuova Benessere

کد

عیب یابی

01

قطعی گاز

02

نشانه ای از عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل

03

معرف عمل کردن ترموستات دود

04

نبود آب یا فشار کم آب در مدار شوفاژ

05

عدم ارتباط ریموت کنترل اتاق با پکیج

06

قطعی NTC آب گرم مصرفی

07

قطعی NTC شوفاژ

خرابی برد کنترل (۳۰ ,۴۰)

فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ ( ۸۰ )

افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه (۷۰)

سنسور شعله (یون) (۷۰.۸۰)

عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن (۶۰.۸۰)

عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن (۶۰.۷۰)

باز شدن سنسور آب گرم (۵۰.۸۰)

اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم (۵۰.۷۰)

سنسورشوفاژ مدار قطع شده (۵۰.۷۰.۸۰)

سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده (۶۰.۵۰)

ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد (۴۰.۷۰.۸۰)

باز شدن پرشر سوئیچ آب (۴۰.۷۰)

سنسور دود باز شده (۴۰.۸۰)

پرشر هوا باز است اما فن کار نمی کند (۴۰.۶۰.۸۰)

پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند (۴۰.۶۰.۷۰).

– در صورتیکه سیستم شوفاژ شما مدار بسته باشد ( پکیج دیواری ) :
ابتدا دستگاه گرمایش مرکزی ( پکیج دیواری ) را خاموش می کنیم و سپس بعد از گذشت چند دقیقه تک به تک و از طریق پیچ های هواگیری که در انتهای هر رادیاتور می باشد ، عمل هواگیری را انجام می دهیم و در نهایت فشار دستگاه را از طریق شیر پر کن تعبیه شده در قسمت پایین آن بین 1.5 bar تا 1.7 bar تنظیم و دستگاه را روشن می کنیم.
۲- در صورتیکه سیستم شوفاژ شما مدار باز باشد ( موتورخانه مرکزی ) :
ابتدا پمپ سیرکولاسیون مدار شوفاژ ( واقع در موتورخانه ) را خاموش می کنیم و سپس بعد از گذشت چند دقیقه اقدام به هواگیری رادیاتورها از طریق پیچ یا شیر هواگیری که در انتهای هر رادیاتور تعبیه شده است می نماییم . در نهایت پمپ سیرکولاسیون را مجدداً روشن می کنیم .