سختی گیر های پلی فسفات در تصفیه آب خانگی کاربردهای فراوانی دارند. یکی از این کاربردها جلوگیری از رسوب آب در پکیج و یا آب گرم کن می باشد. یون های سختی موجود در آب ، هنگام گرم شدن ، تمایل زیادی برای چسبیدن به جداره های فلزی و تشکیل رسوب را دارند. این رسوبات به عنوان عایق انرژی عمل کرده و بازدهی پکیج را به شدت کاهش می دهند. همچنین در قطعات فلزی ایجاد خوردگی می کنند. حتماً برای شما هم پیش آمده است که وقتی سری شیر آب و یا دوش حمام را باز می کنید با ذرات سفید رنگی مواجه می شوید. این ذرات سفید رنگ که به شیرآلات آسیب می زنند، همان سختی رسوب کرده داخل پکیج و لوله های آب گرم هستند که به مرور از این جداره ها جدا شده و وارد شیرآلات می شوند. سختی گیر پلی فسفات از تشکیل این رسوبات جلوگیری می کند. عملکرد پلی فسفات به این شکل است که ، به صورت مداوم در آب مصرفی حل شده ، به یون های سختی چسبیده و از رسوب آنها جلوگیری می کند.

پاسخی بگذارید